Khóa luyện thi TOEIC

August 12, 2017 | By admin123 | Filed in: Blog.

Khóa luyện thi TOEIC

Bạn có muốn lấy TOEIC không? Bạn có biết những gì mong đợi? Bạn có muốn cải thiện điểm TOEIC? Midwest Language Services, LLC cung cấp chương trình đào tạo TOEIC (Kiểm tra Tiếng Anh vì Mục đích Quốc tế) cho các cá nhân và nhóm người quan tâm đến việc học TOEIC. Khóa luyện thi TOEIC bao gồm:

Tập luyện nghe và đọc và các chiến thuật làm bài kiểm tra. Nhiều người kiểm tra đã nói với chúng tôi rằng họ đã hết thời gian trong quá khứ. Bạn có thể cải thiện cơ hội hoàn thành đúng thời gian và ghi bàn tốt hơn bằng cách chuẩn bị trước. giasutienphong.com.vn 

Thực hành tập thể dục    Kiểm tra mini    Các kịch bản viết của bản ghi tương tự với các loại câu hỏi nghe là một phần của TOEIC    Hai kỳ thi thực hànhHoặc cho chúng tôi biết trong các bài học thường lệ theo lịch trình của bạn mà bạn quan tâm đến việc tham gia TOEIC.

Sinh viên hiện tại có thể học TOEIC trong thời gian học chính thức. Sinh viên mới có thể đăng ký để chuẩn bị bài kiểm tra TOEIC bất cứ lúc nào. Midwest Language Services, LLC có thể cung cấp bài thi vào các buổi sáng thứ hai, thứ năm hoặc thứ bảy. Tuy nhiên, chúng tôi không quản lý bài kiểm tra vào thứ Bảy thứ hai của tháng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *